Windows 10 - tvorba a úprava instalačky

Soubory ke stažení

Ukázkové skripty (consumer) RS3, 64bit exe 19. 10. 2017
Ukázkové skripty (workstation) RS3, 64bit exe 21. 10. 2017
Wimlib Verze 1.12.0 64bit 29. 7. 2017
Oscdimg RS3 64bit RS3
Imagex RS3 64bit RS3

Vytvoření iso consumer z esd

Stáhnout "Ukázkové skripty (consumer)", rozbalit a nakopírovat do stejné složky potřebný esd s upraveným názvem souboru (odmazat podtržítko a sha1 (tu hromadu znaků) na konci).

Vytvoření consumer iso 64bit

pushd "%~dp0"
set "esd=16299.15.170928-1534.rs3_release_clientconsumer_ret_x64fre_cs-cz.esd"
set "iso=16299.15.170928-1534.rs3_release_clientconsumer_ret_x64fre_cs-cz.iso"
md iso
wimlib apply %esd% 1 iso\
wimlib export %esd% 2 iso\sources\boot.wim --compress=maximum
wimlib export %esd% 3 iso\sources\boot.wim --boot
wimlib export %esd% 4 iso\sources\install.esd
wimlib export %esd% 5 iso\sources\install.esd
wimlib export %esd% 6 iso\sources\install.esd
wimlib export %esd% 7 iso\sources\install.esd
wimlib export %esd% 8 iso\sources\install.esd
wimlib export %esd% 9 iso\sources\install.esd
wimlib export %esd% 10 iso\sources\install.esd
wimlib export %esd% 11 iso\sources\install.esd
oscdimg -h -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,biso\boot\etfsboot.com#pEF,e,biso\efi\microsoft\boot\efisys.bin -lWin10 iso %iso%
rd iso /S /Q
pause

V případě 32bit se dvakrát zamění x64 za x86.

Vytvoření iso ProfessionalWorkstation z esd

Stáhnout "Ukázkové skripty (workstation)", rozbalit a nakopírovat do stejné složky potřebný esd s upraveným názvem souboru (odmazat podtržítko a sha1 (tu hromadu znaků) na konci).

pushd "%~dp0"
set "esd=16299.15.170928-1534.rs3_release_clientconsumer_ret_x64fre_cs-cz.esd"
set "iso=16299.15.170928-1534.rs3_release_workstation_ret_x64fre_cs-cz.iso"
md iso
md mount
wimlib apply %esd% 1 iso\
wimlib export %esd% 2 iso\sources\boot.wim --compress=maximum
wimlib export %esd% 3 iso\sources\boot.wim --boot
wimlib export %esd% 6 iso\sources\install.wim --compress=maximum
Dism /mount-wim /wimfile:iso\sources\install.wim /index:1 /mountdir:mount
Dism /Image:mount /Set-Edition:ProfessionalWorkstation
Dism /unmount-wim /mountdir:mount /commit
imagex /flags "ProfessionalWorkstation" /info "iso\sources\install.wim" 1 "Windows 10 Pro for Workstations" "Windows 10 Pro for Workstations"
wimlib optimize iso\sources\install.wim
oscdimg -h -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,biso\boot\etfsboot.com#pEF,e,biso\efi\microsoft\boot\efisys.bin -lWin10 iso %iso%
rd iso /S /Q
rd mount /S /Q
pause

V případě 32bit se dvakrát zamění x64 za x86.

Wimlib

Informace o wim/esd

wimlib info install.esd

Optimalizace install.wim

wimlib optimize install.wim

Rozdělení wim pokud je větší než 4 GB (232 B)

wimlib split install.wim install.swm 2000