Vytvoření indexu v programu MeGUI

Tools → File Indexer

megui index

Vytvoření skriptu avisynth v MeGUI

Tools → AVS Script Creator

V kolonce Video Input načteme soubor indexu (například Gravitace.mkv.ffindex), i když tam poté bude zobrazen název souboru samotného videa. Pokud načteme soubor videa nebo soubor indexu není vytvořen, MeGUI automaticky nabídne možnosti dalšího postupu, například vytvoření indexu. Pokud jsme právě dokončili indexaci, otevření okna File Indexeru a načtení indexu se řešit nemusí, provede se to automaticky.

megui avisynth

Kontrolu avisynth skriptu můžeme před uložením provést v záložce Script.

megui avisynth script

Střih videa v programu MeGUI

Tools → AVS Cutter

Kliknutím na Zone Start, Zone End a Set vybíráme části, které se mají zachovat.

megui strih vyber

Části v tabulce vložime do skriptu avisynth a clt tlačítky Add cuts to script a Do all and close.

megui strih ulozeni

Potvrdíme kliknutím na Ano.

megui strih potvrzeni

Střih audia v programu MeGUI

Tools → Audio Cutter

Střih audia pomocí Audio Cutteru provedeme pouze v případě potřeby použít sestříhané audio bez enkódování. Pokud je potřeba tak audio stopu získáme z audiovizuálního souboru pomocí demuxu. V první kolonce je vstup, ve druhé ctl soubor vytvořený při střihání videa a třetí je výstup. Kliknutím na Create job vytvoříme sestřihané audio bez enkódování.

megui strih audio

Avisynth filtry

Debanding

Aby kodek šetřil datovým tokem tak heterogenní plochy s malým barevným rozdílem rozděluje na homogenní plochy s jednou barvou (banding). Tím vznikne dojem vrstevnic na mapě. Banding najdeme logicky nejčastěji na nízkobitratových ripech, někdy i na vysokobitratových ripech a dokonce i na samotném originálním videu na bluray. Při sledování videa z běžné vzdálenosti banding člověk nevnímá. Pokud je ale náročnější, tak mu může banding vadit. Banding je odstraněn obvykle na velmi kvalitních vysokobitratových ripech.

Debanding můžeme provést při enkódování (enkodování bluray) nebo při přehrávání (sledování nízkobitratového ripu) pomocí filtru flash3kyuu_deband.

Při přehrávání (MPC-HC + ffdshow):
LoadPlugin("c:\Program Files (x86)\MPC-HC\f3kdb.dll")
f3kdb()

Při enkodování (Megui):
LoadPlugin("C:\Program Files (x86)\MeGUI\tools\lsmash\LSMASHSource.dll")
LoadPlugin("C:\Program Files (x86)\MPC-HC\f3kdb.dll")
LWLibavVideoSource("D:\video\video.mkv").f3kdb()

Banding

Banding

Banding

První screen je s bandingem (velikost 850 kB), druhý je po provedení debandingu (velikost 2000 kB). Na velikosti souborů je vidět rozdíl v náročnosti na uložení debandovaného snímku.

Převod na 60 fps

Pokud chceme vytvořit rip na jiném počtu snímků za sekundu než má zdrojové video tak použijeme filtr svpflow, který výstupní snímky vypočítává. Výhodou je plynulejší přehrávání, nevýhodou jsou možné artefakty. Níže je uveden skript na převod do 60 fps.

SetMemoryMax(2048)
PluginPath = "C:\Program Files (x86)\MeGUI\tools\svpflow\"
LoadPlugin(PluginPath+"svpflow1.dll")
LoadPlugin(PluginPath+"svpflow2.dll")
SetMTMode(3,4)
LoadPlugin("C:\Program Files (x86)\MeGUI\tools\lsmash\LSMASHSource.dll")
LWLibavVideoSource("D:\video\video.mkv")
SetMTMode(2)
super=SVSuper("{gpu:1}")
vectors=SVAnalyse(super, "{}")
SVSmoothFps(super, vectors, "{rate:{num:60, den:1, abs:true}}", mt=4)