Převod titulků ve formátu sup do formátu srt

Titulky ve formátu sup jsou obrázkové titulky a pro převod do textové podoby srt se používá rozpoznávání znaků metodou OCR. K převodu se používá program Subtitle Edit. Kliknutím na Soubor / "Importovat/OCR soubor titulků Blu-ray (.sup)..." se načtou titulky ve formátu sup.

Subtitle Edit

Tlačítkem "Zahájit OCR" se spustí OCR.

Subtitle Edit