Enkódování audia v programu MeGUI

Do Audio Input načteme vstupní audio. Pokud provádíme střih audia tak do Cuts načteme ctl soubor vytvořený při střihu videa. V Audio Outputs zadáme cestu a název výstpního souboru audia. V Encoder settings a Config nastavíme audio enkodér. V Extension nastavíme výstupní kontejner audia. V Delay zpoždění audia. Tlačítkem Queue spustíme enkódování.

Běžné nastavení enkodéru QAAC.