Nastavení x264

Hlavní

Parametr Default Doporučeno Poznámky
crf 23 23 CRF je jeden ze třech režimů enkodování. Jedná se o enkodování na konstantní kvalitu. Rozsah možných hodnot je 0 až 51. Čím nižší hodnota, tím větší kvalita výstupu. Doporučená hodnota CRF je 23. Pro běžné použití jsou vhodné hodnoty 18 - 28. Hodnoty na horní hranici je vhodné použít pro video určené na internet. Hodnoty ve středu je vhodné použít pro běžné filmové ripy, výstup má optimální kvalitu, optimální velikost a optimální poměr kvalita/velikost. Hodnoty na spodní hranici je možné použít pro kvalitní ripy, ale kvalitativní přínos je poměrně malý, zato velikost výstupu je již relativně zbytečně velká. Pro dosažení bezztrátového výstupu použijeme režim enkodování qp a hodnotu 0. Pro dosažení pevného průměrného datového toku videa použijeme režim enkodování bitrate se dvěma průchody.
profile high high AVC profil. Pro běžné použití je nejvhodnější high. V případě bezztrátového výstupu se použije high444.
preset medium medium Soubor přednastavení. Jednotlivé hodnoty nastavení se nacházejí v nápovědě x264. Doporučuji je brát jen orientačně a jednotlivé nastavení nastavovat ručně.
tune - - Soubor přednastavení. Jednotlivé hodnoty nastavení se nacházejí v nápovědě x264. Doporučuji je brát jen orientačně a jednotlivé nastavení nastavovat ručně.
level - 4.1 Nejpoužívanější level je 4.1. V případě potřeby změňte na který potřebujete případně nechte zvolit level automaticky.

Frame-type

Parametr Default Doporučeno Poznámky
deblock 0:0 0:0 První hodnota je síla a druhá je práh deblokovacího filtru. Nastavení 0:0 je optimální při všech datových tocích. Hodnoty měňte jen ve výjimečných případech.
keyint 250 10 * fps Maximální vzdálenost dvou klíčových snímků (I). Doporučuji hodnotu nastavit na 10 * fps (MeGUI toto provádí automaticky).
bframes 3 3 - 8 Maximální počet po sobě jdoucích B snímků
b-adapt Fast Fast, Optional Metoda vkládání B snímků. Pokud je vypnuta tak se vkládá maximální počet B snímků. V případě rychlé metody se vkládá poměrně malé množství B snímků. V případě optimální metody se vkládá optimální počet B snímků.
ref 3 Podle rozlišení Počet referenčních snímků. Běžný počet je za použití levelu 4.1 u rozlišení 1920x1080 3 nebo 4 referenční snímky, u 1920x800 3 - 5, u 1280x720 3 - 9 a u 1280x536 3 - 12.

Rate Control

Parametr Default Doporučeno Poznámky
qcomp 0,6 0,6 Velikost kvantizační komprese. Při hodnotě 0 dostaneme konstantní datový tok, při hodnotě 1 konstantní kvantizaci. Pokud potřebujeme zvýšit datový tok v akčnějších scénách tak zvýšíme hodnotu v rozsahu 0,6 - 0,8. Dojde tím k nárustu velikosti výstupu při stejné hodnotě crf přičemž se zlepší kvalita v akčnějších scénách.
no-mbtree - - Parametr zakáže MB Tree Rate Control. Doporučuji mbtree nezakazovat a nechat jej zaplý, což je i defaultní nastavení x264. MB Tree Rate Control optimalizuje rozložení kvantizéru v makroblocích podle pohybového vektoru makrobloků a tím pocitově zlepšuje kvalitu videa při stejné velikosti videa.
rc-lookahead 40 40 - 60 Počet snímků ze kterých se analyzuje mbtree.

Analysis

Parametr Default Doporučeno Poznámky
partitions I4x4, I8x8, P8x8, B8x8 Výchozí případně all Velikost makrobloků.
direct spatial spatial, auto Algoritmus pro předpověď pohybových vektorů B snímků.
me hex hex, umh Algoritmus pro předpověď pohybových vektorů na úrovni pixelů. Optimální je použit hex.
merange 16 16 - 24 Vzdálenost odhadu pohybových vektorů v pixelech. Metoda hex umí využít maximálně 16. Umh umí využít i více.
subme 7 7 - 11 Složitost vyhledávání pohybových vektorů na úrovni subpixelů.
psy-rd 1,00:0,00 1,00:0,00 Psychovizuální optimalizace. První hodnota udává sílu RDO, druhá hodnota sílu Trellis.
trellis 1 1, 2 Trellis RD kvantizace. Hodnota 1 provádí Trellis kvantizaci pouze na konečných makroblocích, hodnota 2 na všem.
no-fast-pskip - - Defaultně je fast-pskip povolen. Ve výjimečných případech může způsobovat blokování v některých částech obrazu, v tom případě fast-pskip zakázat.

Misc

Parametr Default Doporučeno Poznámky
psnr - - Provede psnr analýzu kvality výstupu. Vhodnější je použít ale externí program.
ssim - - Provede ssim analýzu kvality výstupu. Vhodnější je použít ale externí program.