Co je video

Pod pojmem video se obecně myslí multimediální soubor tvořený kontejnerem, ve kterém jsou uloženy video, audio a titulkové proudy.

Informace o audiu a videu

K vypsání podrobných informací multimediálního souboru slouží program MediaInfo Au.

MediaInfo Au

Stručný přehled kontejnerů

Kontejner Poznámky
MP4 Nejuniverzálnější kontejner.
MKV Další vhodný kontejner.
M2TS Kontejner používaný na Blu-ray discích.
Y4M Kontejner pro nekomprimované bezztrátové video yuv.

Stručný přehled formátů videa

Formát videa Poznámky
H264 (AVC) Nejrozšířenější formát videa. Hlavní formát videa na Blu-ray discích.
H265 (HEVC) Časem nahradí H264.
AV1 Snad jednou schopný konkurent pro H265.
YUV Je nekomprimované bezztrátové video. Podle způsobu zápisu hodnot jednotlivých složek YUV (4:2:0) dělíme na:
 • YV12 (zápis hodnot jednotlivých složek: YYYYYYYYVVUU)
 • NV12 (zápis hodnot jednotlivých složek: YYYYYYYYUVUV)
 • IYUV a I420: (zápis hodnot jednotlivých složek: YYYYYYYYUUVV)

Stručný přehled formátů audia

Formát audia Poznámky
AAC Nejuniverzálnější formát audia.
Opus Kvalitní konkurent AAC.
AC3 Používá se na Blu-ray disku a DVD.
DTS Používá se na Blu-ray disku.
FLAC Nejznámější komprimované bezztrátové audio.
PCM (WAV) PCM je nekomprimované bezztrátové audio.

Stručný přehled formátů titulků

Formát titulků Poznámky
SRT Nejběžnější textový formát titulků.
SUP Nejběžnější obrázkový formát titulků na blu-ray discích.
VTT HTML5 titulky. Stejná syntaxe jako SRT.

Rozlišení

FHD

FHD neboli Full HD je rozlišení 1920x1080 pixelů. Pro neprokládané (progresivní) FHD video se běžně používá zkratka 1080p. Video s ořezanými černými pruhy při dar 2,4 bude v rozlišení 1920x800 pixelů.

HD

HD je rozlišení 1280x720 pixelů. Pro neprokládané (progresivní) HD video se běžně používá zkratka 720p. Video s ořezanými černými pruhy při dar 2,4 bude v rozlišení 1280x536 pixelů.

Frekvence

Počet snímků za sekundu. Nejpoužívanějsí na Blu-ray discích je frekvence 23,976 (24000/1001) snímků za sekundu.

Barevný prostor (Color space)

Ve videu se používají barevné modely RGB a YUV. Prakticky vždy se setkáme s YUV. Barevný model RGB tvoří tři barvy: červená, zelená a modrá. Barevný model YUV tvoří jasová složka Y a dvě složky barevné U a V. Převod z RGB do YUV se v případě HD a FHD videa řídí standardem ITU-R BT.709. Koeficienty v ITU-R BT.709 jsou: Kr = 0.2126, Kg = 0.7152, Kb = 0.0722. Rozsah jasové složky: 219 (16 - 235), rozsah barevných složek: 224 (16 - 240).

Převod z RGB do YUV a z YUV do RGB

Y = 16 + 0,182586 * R + 0,614231 * G + 0,062007 * B
U = 128 - 0,100644 * R - 0,338572 * G +	0,439216 * B
V = 128 + 0,439216 * R - 0,398942 * G - 0,040274 * B

R = (Y - 16)*255/219                + 1,574800 * (V - 128)*255/224
G = (Y - 16)*255/219 - 0,187324 * (U - 128)*255/224 - 0,468124 * (V - 128)*255/224
B = (Y - 16)*255/219 + 1,855600 * (U - 128)*255/224

Barevné podvzorkování (Chroma subsampling)

Prakticky vždy se používá 4:2:0 (12 bit/pixel), kdy každý pixel ve čtverci 2x2 pixelu má vlastní hodnotu složky jasové (Y) a společné hodnoty složek barevných (U a V).

Bitová hloubka (Bit depth)

Počet bitů na složku (Y, U nebo V) a pixel. Prakticky vždy se používá 8 bitová. Bez barevného podvzorkování je to 24 bitů na pixel pro všechny složky, v případě barevného podvzorkování 4:2:0 je to 12 bitů na pixel pro všechny složky.

Prokládání (Interlacing)

Pokud je video prokládané, převádíme jej na neprokládané (progresivní).

Přehrávače

K přehrávání videa jsou nejvhodnější přehravače MPC-HC a VLC. K přehrávání audia jsou nejvhodnější přehravače Windows media player a Foobar2000.

Splittery

Slouží k načtení audiovizuálního souboru a rozdělení souboru na jednotlivé proudy (video, audio a titulky). Univerzální splitter je LAV.

Filtry

Slouží k dekódování komprimovaného proudu na nekomprimovaný. Například h264 na yuv nebo aac na wav. Nejznámější univerzální filtry jsou LAV a ffdshow.

Renderer

Vykreslí nekomprimovaný video proud (yuv) na obrazovku.

Zobrazení procesu přehrávání

Zobrazit proces přehrávání svede program GraphStudioNext.

graphstudionext

V uvedeném příkladu načte video splitter a rozdělí jej na AVC a AAC. AVC dekóduje DTV-DVD Video Decoder na YUV (NV12) a tento proud zobrazí Video Renderer na obrazovce. AAC dekóduje DTV-DVD Audio Decoder na WAV a tento proud přehraje zvukovka.