Windows 10 - tvorba a úprava iso

Soubory ke stažení

Ukázkové skripty RS2, 64bit exe 30. 3. 2017
Wimlib Verze 1.11.0 64bit 18. 1. 2017
DecryptESD Verze 0.32 + klíč na RS1 a RS2 25. 3. 2017
Oscdimg Verze 2.56 64bit z RS2 WADK

Vytvoření iso z esd

Stáhnout "Ukázkové skripty" (win10rs2.7z), složku win10rs2 rozbalit a nakopírovat do ní potřebný esd s upraveným názvem souboru (odmazat podtržítko a sha1 (tu hromadu znaků) na konci).

Vytvoření combined (core + pro + edu) retail iso 64bit (iso-combined-ret-64bit.cmd)

pushd "%~dp0"
set esd=15063.0.170317-1834.rs2_release_clientcombined_ret_x64fre_cs-cz.esd
md iso
decryptesd -f %esd%
wimlib apply %esd% 1 iso\
wimlib export %esd% 2 iso\sources\boot.wim --compress=maximum
wimlib export %esd% 3 iso\sources\boot.wim --boot
wimlib export %esd% 5 iso\sources\install.esd
wimlib export %esd% 4 iso\sources\install.esd
wimlib export %esd% 6 iso\sources\install.esd
oscdimg -h -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,biso\boot\etfsboot.com#pEF,e,biso\efi\microsoft\boot\efisys.bin -lWin10 iso 15063.0.170317-1834.rs2_release_clientcombined_ret_x64fre_cs-cz.iso
rd iso /S /Q
pause

V případě 32bit se dvakrát zamění x64 za x86 (iso-combined-ret-32bit.cmd).

Wimlib

Ověření validity dat ve wim/esd

wimlib verify install.esd

Informace o wim/esd

wimlib info install.esd

Rozdělení wim pokud je větší než 4 GB (232 B)

wimlib split install.wim install.swm 2000

DecryptESD

Dešifrování esd

DecryptESD -f encrypted.esd