Převod titulků ve formátu sup do formátu srt

Titulky ve formátu sup jsou obrázkové titulky a pro převod do textové podoby srt se používá rozpoznávání znaků metodou OCR. K převodu použijeme program Suprip. Kliknutím na tlačítko Open načteme titulky ve formátu sup. Kliknutím na tlačítko OCR provedeme analýzu. Pokud program nerozpoznal znaky tak je zadáme ručně a potvrdíme znak kliknutím na tlačítko OK. Pokud je analyzovaný odstavec správně rozpoznán, klikneme na tlačítko OCR. Tímto stylem postupujeme dokud nejsou přeložené celé titulky.

Po dokončení rozpoznávání přepneme na záložku SRT a titulky uložíme kliknutím na tlačítko Save.

Titulky jsou uložené v kódování unicode, je vhodné jej převést do kódování ansi nebo utf. Poté provedeme korekci textu titulků.